MuLiMob
Flerspråkighet och rörlighet


MuliMob, som finansieras av Europakommissionen inom ramen för dess IST-program (Informastionssamhällesteknik), har som mål att göra det trådlösa kommunikationssamhället medvetet om Europas språkliga och kulturella mångfald för att påskynda flerspråkiga och flerkulturella tjänster och tillämpningsprogram för rörliga användare och arbetskraft, uppmärksamma ny utveckling och göra den känd samt identifiera behov av forskning och vidareutveckling och nya tillämpningar och lösningar.

MuLiMob syftar till att utnyttja Europas språkliga och kulturella mångfald som medel för att bredda marknaden för tjänster som underlättar rörlighet. Det handlar också om utvecklingstendenser och teknik- och företagsmodeller, framförallt i musikbranschen.

Genom att sänka de trösklar som hindrar utvidgning på nämnda marknad stärker MuLiMob öppenheten och förmågan att fungera tillsammans. MuLiMob-projektet stimulerar att nya idéer snabbt godtas i hela den ekonomiska tjänstesektor som underlättar rörlighet. Detta främjar flerspråkiga tjänster som är enkla att använda till måttliga kostnader.

Fem små och medelstora dynamiska företag med lång erfarenhet bär gemensamt upp MuLiMob-projektet:

Musiwave i Paris - en av Europas viktigaste tillahandahållare av trådlösa musik- och underhållningstjänster, med verksamhet i 18 europeiska länder, Stilla Havet och (genom sin filial i Hongkong) Asien.

RandomOne i Barcelona - specialiserat på trådlös marknadsföring, skapare av nya koncept och utvecklare av programvara för användarcentrerade tjänster,

PlusConnect Telecom - Wireless Around People i London - en nätbyggande organisation för den trådlösa industrin, organisatör av konferenser runtom i Europa, erfaret i trådlösa tillämpningar och tekniker,

Crammed Disks i Bryssel - ett kreativt kosmopolitiskt och mångkulturellt oberoende musikföretag som ger ut, marknadsför och gör reklam för artister från hela världen i mer än 30 länder,

Hélène Abrand Consulting i Paris, idégivare och ledare för projektet - internationell konsultföretag i nya massmedier, som får europeiska institutioner och konstskapande industrier i Europa och Japan att samarbeta.

Vill du ansluta dig till oss?
Vill du delta i våra konferenser och arbetsmöten?
Vill du ha mera upplysningar om MuLiMob?

I så fall: Ta kontakt med oss på www.mulimob.org

www.esperanto.net