MuLiMob
Mnohojazycnost a mobilita


Projekt MuLiMob, financovaný Európskou komisiou v rámci jej programu IST (Informacno-spolocenské technológie), si kladie za ciel využívat jazykovú a kultúrnu diverzitu v Európe, napomáhat viacjazycným a multikultúrnym službám a aplikacným programom pre mobilných používatelov a pracovné sily, rozširovat informácie o aktuálnom a potenciálnom vývoji a identifikovat potreby výskumu. Ako základ svojej práce využíva kontext a potreby hudobného priemyslu.

MuLiMob sa usiluje používat jazykovú a kultúrnu diverzitu v Európe ako nástroj na posilnenie trhu so službami na ulahcenie mobility, poukázat na význam a možné spôsoby aplikácie viacjazycnosti v bezdrôtovom prostredí, zvážit metódy vývoja a technologické alebo obchodné modely, znížit bariéry, ktoré v súcasnosti stažujú expanziu na príslušný trh, zlepšit schopnosti vzájomného fungovania a otvorenosti.

Hlavnými cielmi projektu MuLiMob sú zvýšenie povedomia obce zaoberajúcej sa bezdrôtovou komunikáciou o problematike viacjazycných a multikultúrnych služieb a aplikácií, podnecovanie rýchlejšieho prijatia inovátorských myšlienok v celom procese tvorby pridanej hodnoty príslušného ekonomického sektora služieb ulahcujúcich mobilitu, na osoh lahko použitelných a cenovo prístupných služieb pre mobilných používatelov a pracovné sily, a identifikácia otázok a problémov, kde je potrebný další výskum a dalšie aplikácie a riešenia.

Projekt MuLiMob spolurealizuje pät skúsených a nadšených malých a stredných firiem:

Musiwave z Paríža - jeden z najväcších európskych poskytovatelov hudobných a zábavných bezdrôtových služieb, aktívny v 14 krajinách Európy, Oceánie a Ázie (cez svoju filiálku v Honkongu);

RandomOne z Barcelony - špecialista na bezdrôtovú obchodnú komunikáciu, tvorca nových konceptov a programov pre uživatelsky orientované služby;

plusCONNECT Telecom Ltd - Wireless Around People z Londýna - tvorca sietí pre bezdrôtový priemysel, organizátor konferencií v celej Európe, odborník na bezdrôtové aplikácie a technológie;

Crammed Disks z Bruselu - tvorivá kozmopolitná a multikultúrna nezávislá hudobná spolocnost, vydavatel, umiestnuje na trh a robí reklamu pre umelcov z celého sveta vo viac ako 30 krajinách;

Hélčne Abrand Consulting z Paríža, tvorca a vedúci projektu - medzinárodná poradenská firma pre nové masovokomunikacné prostriedky, spolupracuje s európskymi inštitúciami a umeleckým priemyslom, má skúsenosti a kontaktnú siet najmä v Európe a Japonsku.

Chcete sa k nám pridat aj VY?
Chcete sa zúcastnit našich konferencií a workshopov?
Chcete viac vediet o MuLiMob?
Ak áno, kontaktujte nás na www.mulimob.org

www.esperanto.net