MuLiMob
Daudzvalodiba un mobilitate


MuLiMob, kuru finanse Eiropas Komisija IST (Inform.-Sabiedr. Tehnologijas) ietvaros, merkis ir likt apzinaties bezvadu komunikaciju lietotajiem Eiropas valodu un kulturu dažadibu, paatrinot ar daudzam valodam un kulturam saistito pakalpojumu un pielietojamo programmu ieviešanu mobilo sakaru lietotaju un darbinieku vajadzibam, iepazistinot ar attistibas perspektivam, veicot turpmakos nepieciešamos petijumus, dažadojot pielietojumus un rodot jaunus risinajumus.

MuLiMob grib izmantot Eiropas valodu un kulturu dažadibu ka lidzekli, lai paplašinatu mobilo sakaru pakalpojumu tirgu. Ta nem vera ari attistibas tendences un tehnologiskos vai ražošanas modelus, galvenokart muzikas industrija.

Samazinot škeršlus, kas trauce ieklut attiecigaja tirgu, MuLiMob paplašina savstarpejas sadarbibas iespejas un klust atvertaka. MuLiMob projekts stimule atru jauninajumu ieviešanu visa mobilo sakaru pakalpojumu ekonomisko interešu sektora, pateicoties viegli pieejamiem pakalpojumiem daudzas valodas par merenam cenam.

MuLiMob projektu kopigi isteno piecas pieredzes bagatas un dinamiskas maza un videja lieluma firmas.

Musiwave Parize - viena no Eiropas nozimigakajam muzikas un izklaides (bezvadu) pakalpojumu piegadatajam.

RandomOne Barselona - specializejusies (bezvadu) tirdzniecisko sakaru joma, rada jaunas koncepcijas un pilnveido lietotaju centru pakalpojumu programmas.

PlusConnect Telecom - Wireless Around People Londona - idejas par bezvadu sakaru industrijas tikla izveidošanu raditaja un istenotaja, organize konferences visa Eiropa, specializejusies bezvadu sakaru pielietojumos un tehnologijas.

Crammed Disks Brisele - radoša kosmopolitiska un multikulturala muzikas firma, veic izdevejdarbibu, nodrošina tirgu un reklamu maksliniekiem no visas pasaules vairak neka 30 valstis.

Helčne Abrand Consulting Parize, izgudrojusi un vada projektu - starptautiska konsultaciju firma par jauniem masu komunikacijas lidzekliem, nodrošina (uztur) sadarbibu starp Eiropas iestadem un makslas industrijam Eiropa un Japana.

Vai Jus gribat mums pievienoties?
Vai Jus gribat piedalities musu konferences un darba sanaksmes?
Vai Jus velaties iegut vairak informacijas par MuLiMob?
Ja Ja, ludz kontakteties ar mums www.mulimob.org

www.esperanto.net