MuLiMob
Mnogojezicnost i mobilnost


Projekt MuLiMob, kojega financira Europska komisija preko programa IST (Informacijsko-društvene tehnologije), ima namjenu da iskoristi jezicnu i kulturnu raznolikost Europe. Projekt ce ubrzati višejezicne usluge te primjenu programa korisnika bežicnih informacija šireci obavijesti o aktualnom i potencijalnom razvoju te identificirajuci potrebe za istraživanjem. Kao osnovu za svoj rad upotrebljavat ce medije i potrebe glazbene umjetnosti. MuLiMob želi iskoristiti jezicnu i kulturnu raznolikost Europe kao pojacalo za tržište mobilnih telefona, demonstrirati važnost i moguce primjene višejezicnosti I razlicitost kultura u bežicnim medijima, uzeti u obzir razvojne metode te tehnološke i poduzetnicke modele te smanjiti barijere koje danas sprecavaju ekspanziju na tržištu, povecavajuci sposobnost medusobne suradnje I jacajuci otvorenost.

Glavni ciljevi projekta MuLiMob su osvjestiti zajednicu bežicnog komuniciranja o problemu mnogojezicnih i višekulturnih usluga te njihove primjene, stimulirati brzi prijem novih ideja preko cjelovitog lanca dodatnih vrijednosti na odredenom gospodarskom podrucju a u korist lako koristivih usluga umjerenih cijena za korisnike mobilnih telefona te identificirati pitanja i probleme o kojima treba provesti istraživanja i naci rješenja.

Projekt MuLiMob realiziraju zajedno petoro iskusnih i oduševljenih malih i srednjih poduzeca:

Musiwave iz Pariza - jedan od najvažnijih europskih dobavljaca glazbenih i zabavnih bežicnih usluga, koji djeluje u 14 država Europe, Oceanije i (preko svoje filijale u Hongkongu) Azije;

RandomOne iz Barcelone - specializirana firma za bežicnu marketinšku komunikaciju, kreator novih koncepata i nosilac razvoja programa za centre korisnickih usluga;

PlusConnect Telecom - Wireles Around People iz Londona - organizacija koja kreira mreže bežicne industrije, organizator konferencija po cijeloj Europi, iskusna na podrucju bežicnih aplikacija i tehnologija;

Crammed Disks iz Bruxellesa - kreativna univerzalna i višekulturna neovisna glazbena firma, izdavac, strucna za marketing i reklamiranje umjetnika iz cijeloga svijeta u više od 30 zemalja;

Hélčne Abrand Consulting iz Pariza, autor i voditelj projekta - medunarodna kunzultantska firma u vezi novih sredstava masovnog komuniciranja koja suraduje s evropskim institucijama i industrijama na podrucju umjetnosti te ima iskustvo i mrežu kontakata po Europi i Japanu.

Želiš li nam pristupiti?
Želiš li sudjelovati na konferencijama i radnim sastancima?
Želiš li više informacija o MuLiMob?
Ako je odgovor da, stupi u vezu s nama na www.mulimob.org

www.esperanto.net