MuLiMob
Mnohojazycnost a mobilita


Projekt MuLiMob, financovaný Evropskou komisí v rámci jejího programu IST (Technologie informacní spolecnosti), má za cíl využívat jazykovou a kulturní ruznost Evropy. Urychluje vícejazycné a vícekulturní služby a aplikacní programy pro bezdrátové uživatele a pracovníky pri rozširování informací o aktuálním a potenciálním vývoji a identifikování potreb výzkumu. Jako základ své práce užívá kontext a potreby hudebního prumyslu.

MuLiMob má ambice na využití jazykové a kulturní ruznosti Evropy jako zesilovace trhu mobilních telefonu, na ukázání duležitosti a možností aplikací mnohojazycnosti v bezdrátovém prostredí, na uvážení vývojových metod a technologií nebo podnikových modelu a na snížení prehrad, které v soucasnosti prekážejí expanzi príslušného trhu pri soucasném zlepšování vzájemné funkcní schopnosti a otevrenosti.

Hlavní cíle projektu MuLiMob jsou v tom, aby uvedomil spolecenství bezdrátové komunikace o rade problému vícejazycných a vícekulturních služeb a aplikací a aby stimuloval rychlé prijímání novátorských myšlenek v celém retezu zvyšujícím hodnotu príslušného ekonomického sektoru, s výhodou využívající snadno použitelných a levných mnohojazycných služeb pro uživatele mobilních telefonu a pracovníky a aby identifikoval otázky a problémy, pro které je potrebný další výzkum a další aplikace a rešení.

Spolecnými nositeli projektu MuLiMob je pet velmi zkušených a nadšených malých nebo stredních firem:

Musiwave v Paríži - jeden z nejduležitejších evropských zásobovatelu hudebních a zábavných bezdrátových služeb, aktivní ve 18 zemích Evropy, Oceánie a (pres svou filiálku v Honkongu) Asie;

RandomOne v Barcelone - specialista pro zavádení bezdrátové komunikace na trh, tvurce nových koncepcí, zajištující rozvoj programu pro centrální uživatelské služby;

PlusConnect Telecom - Wireless Around People v Londýne - organizace vytvárejicí síte pro bezdrátový prumysl, je organizátorem konferencí po celé Evrope, má odborné zkušenosti v bezdrátových aplikacích a technologiích.

Crammed Disks v Bruselu - tvorivá nadnárodní a mnohokulturní nezávislá hudební firma, vydavatelství, poskytující reklamu umelcum a uvádející umelce z celého sveta na trh ve více než triceti zemích.

Hélčne Abrand Consulting v Paríži, tvurce a vedoucí projektu - mezinárodní poradenská firma pro nová masmédia, spolupracující s evropskými institucemi a umeleckým prumyslem, mající zkušenosti a kontaktní sit predevším v Evrope a v Japonsku.

Chcete se k nám prihlát?
Chcete se zúcastnit našich konferencí a pracovních schuzí?
Chcete získat víc informací o MuLiMob?
Pokud ano, kontaktujte nás laskave na www.mulimob.org

www.esperanto.net